Zaliczenie e-kursów


Warunki zaliczenia e-kursu humanistycznego


Krok pierwszy - zapisać się na kurs w systemie EDUKACJA.


Krok drugi - przyjść na spotkanie organizacyjne w pierwszych dniach semestru. Na tym spotkaniu otrzymają Państwo klucz dostępu do platformy z e-kursami.


W ciągu semestru studenci  zdalnie, systematycznie opracowują zadania dydaktyczne na platformie edukacyjnej.


alt  Zaliczenie kursu w indeksie otrzymują Państwo po przedstawieniu pisemnej pracy zaliczeniowej

lub w wyniku kolokwium ustnego.