Wyniki III edycji konkursuLISTA LAUREATÓW III EDYCJI KONKURSU STYPENDIALNEGO DLA MŁODYCH DOKTORÓW (POSTDOCÓW) w roku akademickim 2013/2014


1.            Młodzi doktorzy pracownicy tego samego wydziału, lub pracownicy Studium Nauk Humanistycznych, których wnioski uzyskały pierwszą pozycję na listach rankingowych:


1)            Wydział Architektury                                                                                   Joanna Jabłońska


2)            Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego                                                  Paweł Hawryszków


3)            Wydział Chemiczny                                                                                      Agnieszka Saeid


4)            Wydział Elektroniki                                                                                      Joanna Ratajczak


5)            Wydział Elektryczny                                                                                    Marcin Kamiński


6)            Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii                                                      Przemysław Kowalczuk


7)            Wydział Inżynierii Środowiska                                                                        Bartosz Kaźmierczak


8)            Wydział Informatyki i Zarządzania                                                                   Paweł Świątek


9)            Wydział Mechaniczno-Energetyczny                                                               Bartosz Zajączkowski


10)         Wydział Mechaniczny                                                                                    Sebastian Koziołek


11)         Wydział Podstawowych Problemów Techniki                                                    Janusz Jacak


12)         Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki                                                     Karol Malecha


13)         Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych                                                  Katarzyna Zahorodna2.            Kobiety – młodzi doktorzy zatrudnieni w Uczelni, których wnioski uzyskały trzy najwyższe pozycje na liście rankingowej:


1)            Izabela Michalak                                                           Wydział Chemiczny


2)            Sylwia Werbińska-Wojciechowska                                    Wydział Mechaniczny


3)            Ewelina Świątek-Najwer                                                 Wydział Mechaniczny3.            Młodzi doktorzy w pięciu kategoriach stażowych, których wnioski uzyskały pierwszą i drugą pozycję na liście rankingowej:


             do 1 rok:


1)            Tomasz Kajdanowicz                                                    Wydział Informatyki i Zarządzania


2)            Piotr Bródka                                                                Wydział Informatyki i Zarządzania


             od 1 roku do 2 lat:


1)            Artur Kierzkowski                                                         Wydział Mechaniczny


2)            Paweł Potasz                                                              Wydział Podstawowych Problemów Techniki


             od 2 lat do 3 lat:


1)            Tomasz Kurzynowski                                                     Wydział Mechaniczny


2)            Magdalena Kobielarz                                                      Wydział Mechaniczny


             od 3 lat do 4 lat:


1)            Dorota Szczęsna-Iskander                                            Wydział Podstawowych Problemów Techniki


2)            Marek Ciurys                                                               Wydział Elektryczny


             od 4 lat do 5 lat:


1)            Paweł Knapkiewicz                                                      Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki


2)            Piotr Markowski                                                           Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki