Przyjęcia na ISD 2015/2016


Osoby przyjęte w postępowaniu rekrutacyjnym w roku akademickim 2015/2016 na studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Podstawowych Problemów Techniki mają odpowiednio możliwość podjęcia:


- interdycyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie BIOINŻENIRII oraz w zakresie PROCESÓW, TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU W BUDOWIE ŚRODKÓW TRANSPORTU na Wydziale Mechanicznym oraz


- interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie BIOINŻYNIERII na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki.


po uzyskaniu zgody Kierownika Studiów Doktoranckich.


Interdyscyplinarne studia doktoranckie rozpoczęły się od 1 października 2015 r. muszą być prowadzone na zasadach określonych w znowelizowanym Regulaminie Studiów Doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (RSD)


Uczestnicy interdyscyplinarnych studiów doktoranckich będą studiować według indywidualnych programów i planów studiów, ustalanych z opiekunem (promotorem) zgodnie z Ramowym programem studiów określonym w Regulaminie Studiów Doktoranckich, z uwzględnieniem obowiązkowych elementów programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich określonych w Regulaminie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich utworzonych w ramach projektu "Młoda kadra 2015 plus" Wzbogacenie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich"


Uczestnik interdyscyplinarnych studiów doktoranckich może starać się o stypendium doktoranckie i inne świadczenia zgodnie z RSD na zasadach obowiązujących na Wydziale.

Dodatkowe informacje można  uzyskać w Dziale Nauczania.

 
BIURO PROJEKTU ZAMKNIĘTE
W dniach 3- 5 czerwca 2015 r. biuro projektu "Młoda Kadra 2015 Plus" będzie zamknięte..

 
Wyniki IV edycji konkursu dla młodych doktorów

Zapraszamy do zapoznania się z LISTĄ laureatów IV edycji konkursu stypendialnego dla Młodych doktorów. 
e-kursy humanistyczne dla studentów 2013/2014

alt


Zapraszamy studentów do skorzystania z 15-e kursów humanistycznych w semestrze letnim 2013/2014


Zapisy przez System Edukacja.


Opisy kursów i warunki zaliczenia w zakładce HUMANISTYCZNE E-KURSY

Zapisując się po raz pierwszy na jeden z e-kursów możesz otrzymać prawo do zakupu na preferencyjnych warunkach jednego z 300 Multikarnetów OK System.

Oferta ograniczona, decyduje kolejność zapisu na e-kursy!             

                                                                                                                                                 

Dotyczy 300 studentów, którzy zapiszą się jako pierwsi i utrzymają swoją deklarację po terminie korekty.

Lista wyróżnionych studentów


                                                                                                                                                                 

Więcej…