Opiekunowie naukowi ISD

Lista opiekunów naukowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich:


Lista potencjalnych opiekunów naukowych dla doktorantów na ISD kierunek
BIOINŻYNIERIA na Wydziale Mechanicznym


Dr hab.inż. Andrzej Ambroziak, prof.PWr
Prof.dr hab.inż. Edward Chlebus
Prof.dr hab.inż. Piotr Cichosz
Dr hab.inż. Kazimierz Granat, prof.PWr  
Prof.dr hab.inż. Zbigniew Gronostajski
Dr hab.inż. Jacek Kaczmar, prof.PWr
Dr hab.inż. Zbigniew Mirski, prof.PWr   
Dr hab.inż. Zbigniew Zimniak, prof.PWr   
Prof.dr hab. inż. Marek Rybaczuk        
Prof.dr hab.inż. Romuald Będziński        
Dr hab.inż. Wiesław Fiebig, prof.PWr        
Dr hab.inż. Celina Pezowicz, prof.PWr        
Dr hab.inż. Tadeusz Smolnicki, prof.PWr        


Lista potencjalnych opiekunów naukowych dla doktorantów na ISD kierunek
PROCESY, TECHNOLOGIE I MATERIAŁY PRZYJAZNE ŚRODOWISKU W BUDOWIE ŚRODKÓW TRANSPORTU na Wydziale MechanicznymDr hab.inż. Andrzej Ambroziak, prof.PWr
Prof.dr hab.inż. Edward Chlebus
Dr hab.inż. Bożena Ciałkowska
Prof.dr hab.inż. Piotr Cichosz
Dr hab.inż. Kazimierz Granat, prof.PWr
Prof.dr hab.inż. Zbigniew Gronostajski
Dr hab.inż. Jacek Kaczmar, prof.PWr
Prof.dr hab.inż. Tomasz Koch
Dr hab.inż. Zbigniew Mirski, prof.PWr  
Dr hab.inż. Skoczyński Wacław, prof.PWr   
Dr hab.inż. Zbigniew Zimniak, prof.PWr   
Dr hab.inż. Jerzy Detyna, prof.PWr
Prof.dr hab.inż. Piotr Dudziński        
Dr hab.inż. Andrzej Kaźmierczak, prof.PWr        
Prof.dr hab.inż. Jan Kulczyk        
Dr hab.inż. Tomasz Nowakowski, prof.PWr        
Prof.dr hab.inż. Eugeniusz Rusiński        
Prof.dr hab.inż. Lech Sitnik


lub każdy inny samodzielny pracownik naukowy Wydziału, który zgodzi się objąć opieką pracę w zakresie Bioinżynierii/Procesów, technologii i materiałów przyjaznych środowisku w budowie środków transportu.

Lista potencjalnych opiekunów naukowych dla doktorantów na ISD kierunek
BIOINŻYNIERIA na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki


Prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska
Prof. dr hab. inż. Henryk Kasprzak
dr hab. Malgorzata Komorowska prof. PWr
dr hab. Krystian Kubica prof. PWr
dr hab. inż. Marek Langner prof. PWr
dr hab. inż. Zbigniew Moroń prof. PWr
dr hab. Robert Iskander
dr hab. inż. Małgorzata Kotulska
dr hab. inż. Marek Zając
dr hab. Jan Masajada
dr hab. Małgorzata Bogdan
dr hab. inż. Marcin Magdziarzlub każdy inny samodzielny pracownik naukowy Wydziału, który zgodzi się objąć opieką pracę w zakresie Bioinżynierii