Program szkoleń ICTProgram szkolenia "Przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ICT"


Cel szkolenia: przekazanie podstawowej wiedzy oraz wyrobienie umiejętności praktycznych niezbędnych do zaprojektowania i realizacji kursu wykorzystującego techniki informacyjne i komunikacyjne (ICT).

Program kursu: obejmuje wykład i ćwiczenia praktyczne (łącznie 60 godzin lekcyjnych):

1.    Wykład – 20 godzin lekcyjnych, • Wprowadzenie: Omówienie celu i formy szkolenia
 • Techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT), e-edukacja, modele kształcenia, technologia a pedagogika, kurs a e-kurs
 • Elementy składowe, struktura i cykl życia e-kursu
 • Formy działań e-edukacyjnych
 • Projekt i scenariusze e-kursu
 • Przegląd technik i narzędzi autorskich. Źródła ilustracji do e-kursów. Prawa autorskie
 • Interakcja nauczyciela i studentów
 • Narracja w e-kursach
 • Opracowywanie prezentacji przechwyconych z ekranu komputera
 • Prezentacje hybrydowe
 • Kontrola wiadomości
 • Grupowe aktywności edukacyjne
 • Dystrybucja e-kursów. Otwarte zasoby edukacyjne
 • Podsumowanie szkolenia


2.    Ćwiczenia praktyczne – łącznie 40 godzin lekcyjnych, w tym:


 
 • Opracowywanie scenariuszy
 • Przechwytywanie i obróbka prezentacji z ekranu komputera
 • Udźwiękowienie materiału dydaktycznego
 • Praca z kamerą
 • Książka elektroniczna (przykład: format PDF)
 • Zintegrowane środowisko autorskie (przykład: WBTExpress)
 • Środowisko systemu LMS; quizy (przykład: Moodle)
 • Dystrybucja e-kursu
 • Kształcenie live (czat, konferencja)
 • Podsumowanie zajęć


Kolejność i zakres omawiania poszczególnych zagadnień może ulec nieznacznym korektom, odpowiednio do aktualnego wyposażenia laboratorium i potrzeb uczestników

Zaliczenie kursu: Zaprojektowanie i wykonanie kursu składającego się z pojedynczej lekcji

Warunki realizacji kursu:


Wykład – sala wyposażona w komputer osobisty z oprogramowaniem jak dla ćwiczeń praktycznych oraz projektorem wideo,Ćwiczenia praktyczne – laboratorium komputerowe wyposażone w komputery osobiste (10 stanowisk) z systemem MS Windows, kamerami internetowymi, zestawami słuchawkowymi z mikrofonem oraz wymienionym poniżej oprogramowaniem: • Pakiet biurowy, w tym - MS PowerPoint lub Openoffice.org Impress
 • Program do opracowywania prezentacji ekranowych - Camtasia Studio 7
 • Edytor dźwięku - Audacity
 • Syntezator mowy - Expressivo
 • Konwerter na format PDF - PDFCreator
 • Środowisko do opracowywanie e-kursów - WBTExpress 7 Pro
 • Platforma edukacyjna - LMS Moodle z rozszerzeniami
 • Różne drobne programy pomocnicze 9prosta edycja grafiki, zmiana formatu, itp.POpracowanie programu kursu: dr inż. Lesław Sieniawski