Szkolenia ICT dla nauczycieli akademickichPWr

Szkolenia ICT dla nauczycieli akademickich PWr


Przez cały czas trwania projektu począwszy od 2011 roku do 2015 roku, organizowane będą 60 godzinne szkolenia przygotowujące pracowników do tworzenia tzw. e-kursów. W każdym roku akademickim odbędzie się jedna szkolenie. W sumie przeszkolimy 50

nauczycieli akademickich. W ramach projektu powstało specjalne w pełni wyposażone laboratorium, w którym odbywają się zajęcia.
V edycja szkolenia rozpocznie się w listopadzie 2014 i potrwa do lutego 2015, z przerwą świąteczną. Zajęcia odbywają 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Grupa szkoleniowa liczyć będzie 10 osób. Więcej informacji można uzyskać kontaktując

się z osobą odpowiedzialną za rekrutację w projekcie.