Szkolenia ICT dla nauczycieli akademickich PWr


Przez cały czas trwania projektu począwszy od 2011 roku do 2015 roku, organizowane będą 60 godzinne szkolenia przygotowujące pracowników do tworzenia tzw. e-kursów. W każdym roku akademickim odbędzie się jedna szkolenie. W sumie przeszkolimy 50

nauczycieli akademickich. W ramach projektu powstało specjalne w pełni wyposażone laboratorium, w którym odbywają się zajęcia.
V edycja szkolenia rozpocznie się w listopadzie 2014 i potrwa do lutego 2015, z przerwą świąteczną. Zajęcia odbywają 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Grupa szkoleniowa liczyć będzie 10 osób. Więcej informacji można uzyskać kontaktując

się z osobą odpowiedzialną za rekrutację w projekcie.