Młodzi doktorzy w projekcie


Wyniki IV edycji konkursu


LISTA LAUREATÓW IV EDYCJI KONKURSU STYPENDIALNEGO DLA MŁODYCH DOKTORÓW (POSTDOCÓW) w roku akademickim 2014/2015


1.            Młodzi doktorzy pracownicy tego samego wydziału, lub pracownicy Studium Nauk Humanistycznych, których wnioski uzyskały pierwszą pozycję na listach rankingowych:


1)            Wydział Architektury

Joanna Jabłońska


2)            Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Paweł Hawryszków


3)            Wydział Chemiczny

Agnieszka Saeid


4)            Wydział Elektroniki

Jarosław Sotor


5)            Wydział Elektryczny

Marcin Kamiński


6)            Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Przemysław Kowalczuk


7)            Wydział Inżynierii Środowiska

Bartosz Kaźmierczak


8)            Wydział Informatyki i Zarządzania

Paweł Świątek


9)            Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Piotr Kolasiński


10)         Wydział Mechaniczny

Artur Kierzkowski


11)         Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Janusz Jacak


12)         Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Wojciech Macherzyński


13)         Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych

Katarzyna Zahorodna
2.            Kobiety – młodzi doktorzy zatrudnieni w Uczelni, których wnioski uzyskały trzy najwyższe pozycje na liście rankingowej:


1)            Izabela Michalak


Wydział Chemiczny

2)           Joanna Janczura


Wydział Podstawowych Problemów Techniki

3)            Ewelina Świątek-Najwer


Wydział Mechaniczny3.            Młodzi doktorzy w pięciu kategoriach stażowych, których wnioski uzyskały pierwszą i drugą pozycję na liście rankingowej:


             do 1 roku:


1)            Janusz Gajda


Wydział Podstawowych Problemów Techniki

2)            Maciej Zięba


Wydział Informatyki i Zarządzania


             od 1 roku do 2 lat:


1)            Grzegorz Soboń


Wydział Elektroniki

2)            Piotr Bródka

Wydział Informatyki i Zarządzania


             od 2 lat do 3 lat:


1)            Mateusz Stachowicz


Wydział Mechaniczny

2)            Lech Sznitko


Wydział Chemiczny


             od 3 lat do 4 lat:


1)            Tomasz Kurzynowski


Wydział Mechaniczny

2)            Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska


Wydział Informatyki i Zarządzania


             od 4 lat do 5 lat:


1)            Mateusz Wośko


Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

2)            Anna Bastrzyk


Wydział ChemicznyLaureatom gratulujemy !!!


W najbliższych dniach wyślemy do Państwa maila z informacją o kolejnych działaniach w ramach projektu, w tym o zawieraniu umów stypendialnych.Zespół projektu "Młoda Kadra 2015 +"