Rekrutacja na ISD


Rekrutacja krok po kroku:


Krok po kroku:

1.       Od 4.05.2011 do 27.05.2011 r. należy:

a.       Z Działu Nauczania pobrać formularz „Karta Kandydata”, wypełnić właściwie i złożyć z powrotem w Dziale Nauczania wraz ze wszystkimi dokumentami -> wtedy zostaje się zarejestrowanym jako kandydat na studia doktoranckie.


b.      Ze strony Projektu www.mk2015.pwr.wroc.pl należy pobrać Wniosek o stypendium motywacyjne na studia doktoranckie (wersja pdf); wersja edytowalna (format docx), wypełnić złożyć w Biurze Projektu (pl. Grunwaldzki 11, bud. C7, pok. 1011)


2.       Przed złożeniem wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie w ramach ISD należy znaleźć potencjalnego Opiekuna Naukowego i skonsultować z nim przyszły zakres badawczy. Potencjalnych Opiekunów Naukowych na wydziałach można znaleźć w zakładce „Opiekunowie ISD” na stronie http://mk2015.pwr.wroc.pl . Nazwisko Opiekuna Naukowego musi być wpisane w „Karcie Kandydata”.


3.       Po złożeniu dokumentów należy uzbroić się w cierpliwość – do 8.06.2011. Tego dnia Rektor ogłosi listę osób dopuszczonych przez komisje rekrutacyjne do postępowania kwalifikacyjnego. Rektor podaje również szczegółowy wykaz terminów (daty, godziny, numery sal) postępowania kwalifikacyjnego dla wszystkich dopuszczonych kandydatów. W przypadku niepowodzenia, można złożyć odwołanie od decyzji w trybie natychmiastowym. Ta data jest właściwie formalnym potwierdzeniem zakończenia rekrutacji. Wszyscy którzy donieśli komplet dokumentów, mogą swobodnie przygotowywać się do egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych.

Terminy

  • Test ogólny 15.06.2011 r. godz. 13.00 sala 1.28, bud. C-13 (test polega na rozwiązywaniu prostych zadań z przedmiotów: matematyki i fizyki, w przypadku ISD tylko Wydział W-10)
  • Egzamin z języka angielskiego, odbędzie się 11.06.2011 (sobota) r. w bud.D-1 sala 301 godz. 9:00. Egzamin z języka niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub hiszpańskiego odbędzie się 11.06.2011 (sobota) godz. 10:00 (Studium Nauki Języków Obcych bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8)4.       W dniach 20.06.2011 – 22.06.2011 Komisje rekrutacyjne organizują rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów.


5.       29.06.2011 to najważniejszy dzień dla wszystkich kandydatów na studia doktoranckie. Komisje rekrutacyjne na wydziałach tego dnia ogłoszą decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie i przyznanych stypendiach. Wyniki przedstawione będą w wersji pisemnej, a także przesłane wszystkim kandydatom. Wszystkim przysługuje 14 dni na odwołanie się od decyzji komisji.


6.       Do dnia 15.07.2011 roku Uczelniana komisja rekrutacyjna dla doktorantów podejmuje decyzje w sprawie ew. odwołań.