Komisje Rekrutacyjne


I. Komisja rekrutacyjna na interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie procesów, technologii i materiałów przyjaznych środowisku w budowie środków transportu dla Wydziału Mechanicznego

Skład Komisji:

1) Prof. dr hab. inż. Piotr Cichosz - Kierownik St. Dokt.
2) Dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PWr.
3) Dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak, prof. nadzw. PWr.
4) Dr hab. inż. Mieczysław Szata, prof. nadzw. PWr.
5) Prof. dr hab. Ryszard Gonczarek - przedstawiciel Rektora


II. Komisja rekrutacyjna na interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie bioinżynierii dla Wydziału Mechanicznego

Skład Komisji:

1) Prof. dr hab. inż. Piotr Cichosz - Kierownik St. Dokt.
2) Prof. dr hab. inż. Edward Chlebus - Dziekan Wydziału Mechanicznego
3) Dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw. PWr.
4) Dr hab. inż. Celina Pezowicz, prof. nadzw. PWr.
5) Prof. dr hab. Ryszard Gonczarek - przedstawiciel RektoraII. Komisja rekrutacyjna na interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie bioinżynierii dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki

Skład Komisji:

1. Dr hab. Krystian Kubica, prof. nadzw. PWr.
2. Dr hab. inż. Zbigniew Moroń, prof. nadzw. PWr.
3. Prof. dr hab. inż. Halina Podbielska
4. Prof. dr hab. Karina Weron - Kierownik St. Dokt.
5. Prof. dr hab. Ryszard Gonczarek - przedstawiciel Rektora