Stypendium naukowe


Stypendia naukowe motywacyjne dla studentów nowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich


Biorąc pod uwagę złożoność oraz wysoki stopień trudności Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich oraz innowacyjności prowadzonej podczas ich trwania pracy badawczej, studia te można porównać do pracy młodego pracownika naukowego.


Studenci Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich mogą otrzymać stypendium motywacyjne w wysokości 2400 zł przez cztery lata studiów (w przypadku realizacji studiów zgodnie z wymogami).