Kim jest Młody doktor?


Według Regulaminu przyznawania stypendiów dla Młodych doktorów (postdoc) w Projekcie, Młody doktor to osoba posiadająca stopień doktora, nie dłużej niż 5 lat i która nie ukończyła 35. roku życia przed przystąpieniem do projektu (tzn. w momencie rozpoczęcia obowiązywania umowy stypendialnej tj. 01.10.2013), zatrudniona na Politechnice Wrocławskiej.


Czas przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopie ojcowskim, jak również na urlopie wychowawczym odlicza się od limitu wieku, a przypadku limitu 5 lat posiadania tytułu doktora, odlicza się tylko wtedy, kiedy czas przebywania na wyżej wymienionych urlopach, przypada na okres po uzyskaniu tytułu doktora.