IV edycja konkursu - rok akademicki 2013/2014


Warunki formalne:


Stypendium może uzyskać osoba, która spełnia łącznie w dniu 01.10.2014 następujące warunki:

1) jest pracownikiem Politechniki Wrocławskiej,

2) uzyskała stopnień doktora nie wcześniej niż 5 lat temu (decyduje data nadania stopnia),

3) nie ukończyła 35 roku życia.

Czas przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopie ojcowskim, jak również na urlopie wychowawczym odlicza się od limitu wieku, a w przypadku limitu 5 lat po uzyskaniu stopnia odlicza się tylko wtedy, kiedy czas przebywania na wyżej wymienionych urlopach przypada na okres po uzyskaniu stopnia doktora.


Harmonogram konkursu:


Wypełnione wnioski można składać w biurze projektu - budynek C7 p.1011

- do dnia 30 czerwca 2014 do godz. 15:00

- do dnia 15 września - tylko osoby, które będą zatrudnione od września/października 2014


Prosimy o składanie wniosków w 3 egzemplarzach wraz załącznikami.


Wyniki będą ogłoszone w dniu 30.09.2014, w Internecie www.mk2015.pwr.wroc.pl