Dokumenty konkursowe


Poniżej znajdują się wszystkie dokumenty IV edycji konkursu (2014/2015) dla Młodych doktorów zainteresowanych stypendium naukowo-badawczym w ramach Projektu:

Zapraszamy do lektury!


Regulamin przyznawania stypendiów dla młodych doktorów


Wniosek młodego doktora o przyznanie stypendium naukowo-badawczego.

Wersja dla osób niebędących laureatami konkursu w roku akademickim 2013/2014


Wniosek młodego doktora o przyznanie stypendium naukowo-badawczego.

Wersja dla laureatów konkursu w roku akademickim 2013/2014


Wzór umowy z laureatami konkursu 2014/2015


Załącznik nr 2 do Regulaminu (pdf) - skład komisji stypendialnej


Czasopisma naukowe - punktacja

cz.A

cz.B

cz.C