e-kursy humanistyczne dla studentów 2013/2014

alt


Zapraszamy studentów do skorzystania z 15-e kursów humanistycznych w semestrze letnim 2013/2014


Zapisy przez System Edukacja.


Opisy kursów i warunki zaliczenia w zakładce HUMANISTYCZNE E-KURSY

Zapisując się po raz pierwszy na jeden z e-kursów możesz otrzymać prawo do zakupu na preferencyjnych warunkach jednego z 300 Multikarnetów OK System.

Oferta ograniczona, decyduje kolejność zapisu na e-kursy!             

                                                                                                                                                 

Dotyczy 300 studentów, którzy zapiszą się jako pierwsi i utrzymają swoją deklarację po terminie korekty.

Lista wyróżnionych studentów


                                                                                                                                                                 

Multikarnety OK System przeznaczone są tylko dla pracowników Politechniki Wrocławskiej, którzy za korzystanie z programu co miesiąc wnoszą opłatę w wysokości 100 zł.


W ramach projektu "Młoda Kadra 2015 PLUS" pomiędzy Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej a Fundacją Rozwoju Politechniki Wrocławskiej zawarte zostało porozumienie, zgodnie z którym studenci zapisani po raz pierwszy na jeden z naszych e-kursów mogą, jako wyróżniona grupa, dołączyć do osób uprawnionych do nabycia karnetu i przystąpić do programu OK System na takich samych warunkach.


Szczegóły oferty:


1. Osoby zapisane na wybrany e-kurs przez platformę EDUKACJA, które znajdą się na liście osób uprawnionych do skorzystania z Multikarnetu (Lista wyróżnionych studentów będzie dostępna na stronie od dnia 07.10.2013), powinny wypełnić deklarację przystąpienia do e-kursu w ramach projektu (PEFS) otrzymaną na obowiązkowym spotkaniu organizacyjnym i złożyć ją w Biurze Projektu (bud. C7, pok. 1011).


2. Biuro Projektu wyda poświadczenie upoważniające do dwukrotnego podpisania umowy oraz zgłoszenia się do programu OK System.


3. Rejestracja oraz zawarcie umowy z OK System następuje w Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej (FRPWr) (pok. 809 bud. D-20), po przedstawieniu  poświadczenia upoważniającego do podpisania umowy, otrzymanego w Biurze Projektu.UWAGA: Jeśli dany uczestnik e-kursu nie ukończy kursu, wówczas FRPWr ma prawo usunąć go z listy i nie umożliwić ponownego podpisania umowy.