Lista osób przyjętych na ISD wraz ze stypendium w ramach projektu


Komisja ds. ISD ogłosiła listę osób, które otrzymały stypendium


Komisje rekrutacyjne zakończyły swoje prace i ogłosiły wyniki. Osoby znajdujące się na listach zostały przyjęte na studia ISD w ramach odpowiedniego zakresu, wraz ze stypendium w ramach projektu. Podana lista nie jest jednak ostateczną listą osób przyjętych na ISD, decyzje w stosunku do osób spoza listy podejmują odpowiednie wydziały.

Wydział Mechaniczny


Lista osób przyjętych na studia ISD w zakresie bioinżynierii wraz ze stypendium w ramach projektu:

Przyjęci bezwarunkowo (lista alfabetyczna wg nazwisk):

Marcin Konietzko
Monika Paulina Marciniak
Anna Ewa Płuska
Patrycja Ewa Szymczyk
Grzegorz Jan Ziółkowski

Przyjęci warunkowo* (lista alfabetyczna wg nazwisk):

Anna Magdalena Dobrowolska
Anna Donesz
Magdalena Małgorzata Żuk
Wydział Mechaniczny

Lista osób przyjętych na studia ISD w zakresie procesów, technologii i materiałów przyjaznych środowisku w budowie środków transportu wraz ze stypendium w ramach projektu:

Przyjęci bezwarunkowo (lista alfabetyczna wg nazwisk):

Damian Stefanow
Marzena Tkaczyk
Marcin Grzegorz Winnicki


Przyjęci warunkowo* (lista alfabetyczna wg nazwisk):

Marcin Marciniak
Yacine Senhadri
Hubert Skowronek
Oliwia Magdalena Trzaska
Marcin Grzegorz Wiercioch
Wydział Podstawowych Problemów Techniki


Lista osób przyjętych na studia ISD w zakresie bioinżynierii wraz ze stypendium w ramach projektu:

Przyjęci bezwarunkowo (lista alfabetyczna wg nazwisk):

Hanna Katarzyna Kamińska
Marta Ewa Musiał
Alicja Ewa Wizert


Przyjęci warunkowo* (lista alfabetyczna wg nazwisk):

Joanna Basałyga
Konrad Cyprych
Mateusz Jędrzejewski
Agnieszka Aleksandra Man
Jan Procek


*Osoby, które zostały przyjęte warunkowo, spełnić muszą do 30.09 następujące warunki:

- złożenie egzaminu dyplomowego;

- ukończenie studiów z oceną końcową co najmniej dobrą.

W przypadku niespełnienia, któregoś w warunków, stypendium zostanie przyznane kolejnej osobie z listy rankingowej, która warunki otrzymania stypendium spełnia.