Lista wniosków na ISD zamknięta!


Wnioski o wsparcie stypendialne dla doktorantów


Zakończono procedurę przyjmowania wniosków o wsparcie stypendialne dla kandydatów na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie. Do biura projektu napłynęło 46 wniosków. Zapraszamy do zapoznania się z liczbą wniosków na każde ISD.Wydział Mechaniczny


Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie bioinżynierii: 11 wniosków


Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie procesów, technologii i materiałów przyjaznych środowisku w budowie środków transportu: 19 wnioskówWydział Podstawowych Problemów Techniki


Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie bioinżynierii: 16 wniosków