Stypendia dla Młodych Doktorów


Nabór wniosków o wsparcie stypendialne dla Młodych doktorów rozpoczęty!

Nabór wniosków o wsparcie stypendialne w ramach Projektu właśnie się rozpoczął. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla Młodych doktorów i z resztą dokumentacji. Wypełnione wnioski prosimy składać w Biurze projektu - pl. Grunwaldzki 11, Studium Nauk Humanistycznych, pok. 1011, budynek C7.Wraz z otwarciem konkursu, ustalone zostały wagi punktowe dla wszystkich części wniosku. Dokument ten został zdeponowany w Biurze Prawnym Politechniki Wrocławskiej. Ogłoszenie wag nastąpi bezpośrednio po upływie terminu przyjmowania wniosków.Stypendium


W ramach projektu, każdy spełniający kryteria pracownik Politechniki Wrocławskiej, może starać się o przyznanie stypendium naukowo-badawczego w wysokości 2800 zł. Stypendia przyznawane są na rok, z możliwością ponownego ubiegania się w kolejnej turze. Istnieje więc możliwość otrzymywania wsparcia przez cały czas trwania projektu, czyli 4 lata. Stypendia przyznawane będą od roku akademickiego 2011/2012.


Harmonogram konkursu

Nabór wniosków dla pracowników Politechniki Wrocławskiej: 11.05.2011 - 30.06.2011

Nabór wniosków dla osób, które będą zatrudnione na Politechnice Wrocławskiej od 01.10.2011: 01.09.2011 - 23.09.2011

Ogłoszenie wyników konkursu stypendialnego: 30.09.2011