Spotkania informacyjne dla kandydatów ISD


Spotkania informacyjne dla kandydatów na studia ISD odbędą się:

dla zainteresowanych studiami na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki:
piątek, 13.05.2011, godz. 13.15, s. 241 bud. A-1 (nowa sala senatu);

dla zainteresowanych studiami na Wydziale Mechanicznym:
środa, 18.05.2011, godz. 15.15, s. 136 bud. A-1.

W spotkaniach wezmą udział twórcy i pomysłodawcy studiów, a także kadra naukowa, która będzie realizować studia ISD.

Informacje o studiach dostępne w zakładce Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie.


Serdecznie zapraszamy!Rekrutacja krok po kroku:


UWAGA!Spotkania informacyjne dla kandydatów na studia ISD odbędą się:

dla zainteresowanych studiami na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki:
piątek, 13.05.2011, godz. 13.15, s. 241 bud. A-1 (nowa sala senatu);


dla zainteresowanych studiami na Wydziale Mechanicznym:
środa, 18.05.2011, godz. 15.15, s. 136 bud. A-1.

W spotkaniach wezmą udział twórcy i pomysłodawcy studiów, a także kadra naukowa, która będzie realizować studia ISD.

Informacje o studiach dostępne w zakładce Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie.


Serdecznie zapraszamy!


Krok po kroku:

1.       Od 4.05.2011 do 27.05.2011 r. należy:

a.       Z Działu Nauczania pobrać formularz „Karta Kandydata”, wypełnić właściwie i złożyć z powrotem w Dziale Nauczania wraz ze wszystkimi dokumentami -> wtedy zostaje się zarejestrowanym jako kandydat na studia doktoranckie.


b.      Ze strony Projektu www.mk2015.pwr.wroc.pl należy pobrać Wniosek o stypendium motywacyjne na studia doktoranckie (format docx), wypełnić złożyć w Biurze Projektu (pl. Grunwaldzki 11, bud. C7, pok. 1011)


2.       Przed złożeniem wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie w ramach ISD należy znaleźć potencjalnego Opiekuna Naukowego i skonsultować z nim przyszły zakres badawczy. Potencjalnych Opiekunów Naukowych na wydziałach można znaleźć w zakładce „Opiekunowie ISD” na stronie http://mk2015.pwr.wroc.pl . Nazwisko Opiekuna Naukowego musi być wpisane w „Karcie Kandydata”.


3.       Po złożeniu dokumentów należy uzbroić się w cierpliwość – do 8.06.2011. Tego dnia Rektor ogłosi listę osób dopuszczonych przez komisje rekrutacyjne do postępowania kwalifikacyjnego. Rektor podaje również szczegółowy wykaz terminów (daty, godziny, numery sal) postępowania kwalifikacyjnego dla wszystkich dopuszczonych kandydatów. W przypadku niepowodzenia, można złożyć odwołanie od decyzji w trybie natychmiastowym.


4.       10.06.2011 Rektor wydaje decyzje w sprawie ew. odwołań.


5.       11.06.2011 odbędą się egzaminy językowe (niemiecki, angielski) dla kandydatów na studia doktoranckie.


6.       15.06.2011 odbędzie się ogólnouczelniany egzamin dla kandydatów.


7.       W dniach 20.06.2011 – 22.06.2011 Komisje rekrutacyjne organizują rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów.


8.       29.06.2011 to najważniejszy dzień dla wszystkich kandydatów na studia doktoranckie. Komisje rekrutacyjne na wydziałach tego dnia ogłoszą decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie i przyznanych stypendiach. Wyniki przedstawione będą w wersji pisemnej, a także przesłane wszystkim kandydatom. Wszystkim przysługuje 14 dni na odwołanie się od decyzji komisji.


9.       Do dnia 15.07.2011 roku Uczelniana komisja rekrutacyjna dla doktorantów podejmuje decyzje w sprawie ew. odwołań.