Powołanie komisji ds. ISD


Powołano Komisje Regulaminowe ds. ISD.


W dniu 6. grudnia 2010 roku zostały powołane przez Prorektora ds. Nauczania prof. Andrzeja Kasprzaka Komisje Regulaminowe, których celem było opracowanie wspólnego regulaminu i programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich.

 


Składy komisji tworzą:


na Wydziale Mechanicznym dla interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie procesów, technologii i materiałów przyjaznych środowisku w budowie środków transportu:
1.    Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski
2.    Dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PWr.
3.    Dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw. PWr.
4.    Dr hab. inż. Mieczysław Szata, prof. nadzw. PWr.
5.    Prof. dr hab. inż. Wacław Andrzej Sokalski;


na Wydziale Mechanicznym dla interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie bioinżynierii:
1.    Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski
2.    Prof. dr hab. inż. Antoni Gronowicz
3.    Prof. dr hab. inż. Tomasz Koch
4.    Dr hab. inż. Celina Pezowicz, prof. nadzw. PWr.
5.    Prof. dr hab. inż. Ryszard Gonczarek;


na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki dla interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie bioinżynierii:
1.    Prof. dr hab. Karina Weron
2.    Prof. dr hab. inż. Halina Podbielska
3.    Prof. dr hab. inż. Henryk Kasprzak
4.    Dr hab. inż. Marek Langner prof. nadzw. PWr.
5.    Prof. dr hab. inż. Ryszard Gonczarek;


W posiedzeniach Komisji uczestniczą także Koordynator Projektu i Kierownik Projektu.