Spróbuj sił na ISD!


Rekrutacja na studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej rozpoczęta


Jeśli marzysz o karierze naukowej w innowacyjnych obszarach badawczych, spróbuj sił na nowych Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich (ISD) uruchamianych w ramach projektu "Młoda Kadra 2015 Plus". Dla kandydatów czekają studia na dwóch wydziałach Mechanicznym i Podstawowych Problemów Techniki.Wydział Mechaniczny proponuje młodym naukowcom studia w zakresie "Bioinżynierii" i "Procesy, technologie i materiały przyjazne środowisku w budowie środków transportu". Wydział Podstawowych Problemów Techniki czeka na zainteresowanych zgłębianiem zagadnień "Bioinżynierii". Doktoranci na ISD liczyć mogą na wysokie motywacyjne wsparcie materialne.Więcej informacji szukaj tu